شرکت پردازشگران اوج سگال

شرکت پردازشگران اوج سگال تولید کننده دستگاه های Caller ID است.

شرکت راه آفتاب

شرکت راه آفتاب ارایه دهنده سرویس ارسال پیامک های تبلیغاتی انبوه است.

شرکت آسان پرداخت / کارت خوان